Luchthavenvervoer Maastricht  thumbnail

Luchthavenvervoer Maastricht

Published May 08, 24
7 min read

Is het CDA ook bereid om eventueel de landelijke regelgeving daarvoor aan te passen als dat nodig is? De heer (CDA): Dat is eigenlijk vragen naar de bekende weg. luchthavenvervoer belgië. Als je verbeteringen ziet, dan moet het mogelijk zijn om daarover na te denken (luchthavenvervoer belgië). Waar die mogelijkheden er zijn, moet je die benutten

Zijn dat ook opties die het CDA zou willen verkennen? De heer (CDA): Het valt mij wel op er heel veel grote steden in beeld komen vanmiddag en dat dit juist de steden zijn waar het CDA niet actief is. Dat is heel jammer want het zou vaak goed zijn om lokale problemen op te lossen met partijen die daar goed over kunnen nadenken.

Maar om een antwoord te geven op uw vraag: ja, natuurlijk. De : U vervolgt uw betoog. De heer (CDA): Ik had het over die vier spoorlijnen en de quickscan. Kan de Staatssecretaris aangeven wanneer die lijnen worden gedecentraliseerd? Het regeerakkoord zegt dat het in deze regeerperiode moet gebeuren - luchthavenvervoer belgië. Dus wat is de planning? Ik zit een beetje met mijn spreektijd, dus ik denk dat ik iets

De heer (CDA): Dan ga ik eerst even naar Mobility as a Service. Luchthavenvervoer Zaventem. Ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, vraagt aandacht voor een 100% toegankelijk ov en heeft angst dat er toch een verslechtering van die toegankelijkheid komt die strijdig is met het VN-verdrag en dat de capaciteitsdruk op het spoor ten koste gaat van de toegankelijkheid

Luchthavenvervoer Gent

De vrijstelling gaat er af voor de zorgvervoerbusjes. Het dreigt fors duurder te worden. Er wordt gesproken over een stijging van 14%. Dus dat heeft nogal wat gevolgen (luchthavenvervoer belgië). Hoe kan de Staatssecretaris ervoor zorgen dat die pijn enigszins wordt verzacht? Een ander punt is de milieuwinst die we graag willen boeken

De ACM ziet een risico dat TLS te hoge tarieven in rekening brengt aan mobiliteitsdienstenaanbieders. Hoe gaat de Staatssecretaris zich hierin opstellen? Kernvraag: is zij voor open data, ja of nee? Ik neem aan dat het antwoord ja is maar misschien kan zij er nog een kleine toelichting op geven.

De ACM stelt ook vast dat de rendementen van TLS tot 2021 hoog zullen blijven. Kan het normrendement niet gewoon naar 5% zodat de rest van de winst gebruikt kan worden om de tarieven te verlagen? Tot zover, voorzitter (luchthavenvervoer belgië) - Taxi Antwerpen. De : Dank u wel. Er zijn twee vragen. Als eerste stel ik mevrouw Van Brenk daartoe in de gelegenheid

Alle vijf de voorgangers, niet geheel ten onrechte de oppositie van regeerpartijen, hebben zorgen uitgesproken over de toegankelijkheid en betaalbaarheid. Ik hoor u wel over de toegankelijkheid maar over de betaalbaarheid door de btw-verhoging hoor ik het CDA helemaal niets zeggen. Is dat niet een zorgelijk punt voor het CDA? De heer (CDA): Nee, u brengt het onderwerp btw wat geïsoleerd naar voren, terwijl het uiteindelijk om de koopkracht van mensen gaat.

Internationaal Luchthavenvervoer

Uiteindelijk gaat het om de koopkracht van mensen. Ik denk juist dat het vervoer toe zal nemen en niet af zal nemen, zoals door een aantal collega's werd genoemd. luchthavenvervoer belgië. Mevrouw (50PLUS): Ik denk eerder dat de btw verhoogd wordt om de dividendbelastingmaatregel te compenseren, maar dat is een andere discussie die we later vast in die andere zaal met elkaar gaan voerenMiskent u dat gewoon niet? De heer (CDA): Ik heb in het eerste deel van mijn antwoord al een beetje duidelijk gemaakt dat ik dat niet zo zie. Het zou mooi zijn als we de komende jaren, terugblikkend op deze vergadering, nog eens zouden nagaan wat er toen gezegd is.

Ik geloof daar helemaal niets van. Ik denk dat de aantallen op alle modaliteiten zullen toenemen, wat we ook zullen ervaren de komende jaren - luchthavenvervoer belgië. Dat heeft alles te maken met de toenemende koopkracht van mensen. De : Eerst mevrouw Kröger en dan de heer Laçin. Mevrouw (GroenLinks): Ik wilde een vraag stellen over Translink maar na deze antwoorden over de btw verander ik het onderwerp toch evenDat koopkrachtverhaal is natuurlijk niet helemaal gelijkmatig verdeeld. Het gaat juist om die groep met die vervoersarmoede. Hoe zorg je ervoor dat voor die mensen ov nog toegankelijk is en dat het niet een prijsbelemmering wordt? En daar hoor ik eigenlijk geen enkel geluid over. De heer (CDA): Ik wil er graag wat over zeggen; mijn tijd was ook beperkt.

Iedere gemeente biedt daar zo haar eigen oplossingen voor. Daar moet je oog voor hebben als bestuurder. Dus wat u naar voren brengt, deel ik. luchthavenvervoer belgië. Het gaat er nu alleen over hoe we die oplossing dan gaan bieden. Ik denk dat gemeenten een belangrijke bijdrage aan de oplossing kunnen bieden, zeker omdat de zorg gedecentraliseerd is

Luchthavenvervoer Amsterdam

De btw gaat omhoog terwijl de vervoersregio's niet meer geld krijgen om te investeren in ov. Zegt de heer Von Martels nou dat gemeenten moeten gaan compenseren voor bewoners voor wie het ov te duur wordt en, zo ja, uit welke gelden zouden ze dat dan moeten doen, gegeven het feit dat gemeenten allemaal roepen dat ze geld tekortkomen om goed ov aan te bieden? De heer (CDA): Dan denk ik dat u het verkeerd begrepen heeft.

In dat opzicht zie ik een positieve trend en zie ik dat die mogelijkheden benut kunnen worden. Waar u over praat, is de groep die structureel in de problemen zit en blijft. Hoe kunnen we die helpen? Zeker omdat de zorg gedecentraliseerd is, hebben gemeenten daarin een belangrijke verantwoordelijkheid (luchthavenvervoer belgië). Dat probeer ik duidelijk te maken

De : Volgens mij krijgt u nu nog een vraag daarover van de heer Laçin van de SP. De heer (SP): Ik hoor de heer Von Martels twee dingen zeggen. De Staatssecretaris heeft op ons verzoek het KiM een onderzoek laten doen. Het onderzoeksrapport is eergisteren gekomen en daarin wordt gesteld dat de btw-verhoging gaat leiden tot minder reizigers.

En dan kunnen we wel doen aan «ik denk, jij denkt», maar dat lijkt mij niet verstandig. OV-NL die namens alle openbaarvervoerspartijen spreekt, stuurt een brief naar de Kamer waarin zij stellen: dit is ongewenst, dit willen wij niet - luchthavenvervoer belgië. De : Misschien mag ik de vragenstellers vragen om kortere vragen te formuleren en niet conclusies uit onderzoeken hier naar voren te brengen

De : Ja, maar u heeft mij aangesteld om ook een beetje op de tijd te letten en u af en toe te verzoeken wat bondiger te zijn. Ik ben u er ook dankbaar voor dat u dat kunt en doet. De heer (SP): Dus naar aanleiding van dat onderzoeksrapport en de brief van OV-NL zegt de heer Von Martels: ik denk van niet.

Luchthavenvervoer BredaDus wat is uw antwoord op die btw-verhoging die gewoon gaat leiden tot meer files? De heer (CDA): Ik ben in de Kamer gekomen doordat ik gesteld heb dat er meer boerenverstand in de Kamer moest komen en dat je zelf de verantwoordelijkheid hebt om nuchter na te denken over de keuzes die mensen hebben. - luchthavenvervoer belgië

Dan kun je allerlei mooie rapporten gaan opstellen om na te gaan wat er met de wetenschap van vandaag gaat gebeuren, maar ik blijf dan toch maar terugkomen op die koopkracht. Als uiteindelijk het financiële plaatje voor mensen beter wordt, dan hebben ze meer mogelijkheden. Als ze het openbaar vervoer wat vaker willen frequenteren, dan is dat alleen maar goed.

Dat geef ik u op een briefje (luchthavenvervoer belgië). De : Korte vervolgvraag van de heer Laçin. De heer (SP): Ik ben het helemaal met de heer Von Martels eens als hij zegt dat we de individuele keuzes aan de mensen moeten laten over wat ze met die zogenaamde «meer koopkracht» willen doen, maar het punt is dat dit kabinet daar juist niet voor zorgt

Is het niet een rare patstelling door te zeggen: ze mogen het zelf weten maar wij vullen het alvast in door het ov duurder te maken? De heer (CDA): Nee, maar ik denk dat ik in herhaling blijf vervallen. Dus het heeft geen zin om hier verder op in te gaan.De : Maar iedereen gaat over zijn eigen beantwoording. luchthavenvervoer belgië. De heer (SP): Dus als we geen zin hebben, kunnen we dat gewoon zeggen. De heer (CDA): Ik heb er zeker zin in, alleen, ik blijf in herhaling vervallen en dat zal niet iets toevoegen. Ik heb geen extra argumenten naar voren te brengen ten opzichte van wat ik eerder al heb vermeld

Latest Posts

Shortlease Met Tankpas

Published Jun 08, 24
7 min read

Luchthavenvervoer Charleroi

Published May 28, 24
3 min read

Luchthavenvervoer Keulen

Published May 18, 24
2 min read